AKA_Sauersteel

AKA_Snake

AKA_Tenn

AKA_Wolf

AKA_Recon, 1Lt.

AKA_Redherring, 1Lt

AKA_Relent, Cpt.

AKA_Scorp, 1Lt.

AKA_Sully, 1Lt.

AKA_Taipan, Lt. Col.

AKA_Tennek, 1Lt.

AKA_TG, 1Lt.

AKA_Thumper, 1Lt.

AKA_Toaster, 1Lt

AKA_Topgun, Cpt.

AKA_Vudyat, 1Lt.

AKA_Wasp, 1Lt.

AKA_Wayno, Maj.

AKA_Weezle, 1Lt.

AKA_Wildcard, 1Lt

AKA_Wiley, Cpt.

AKA_Wydra, 1Lt

 

 

 

AKA_Frag

AKA_Icepick

AKA_MadDog

AKA_Riviter,

AKA_Rockstar

 

 

 

 Inactive Pilots: The following pilots are members in good standing and anticipate return to active status


AKA_Beaker

AKA_BlueMax

AKA_Coastie

AKA_Deft

AKA_Fearsome

AKA_Flyboy

 

AKA_Recruits: applied for membership to the squadron and will hold the rank of Sgt during their probationary period.

AKA_Snoopy, Sgt.                      AKA_High Tower, Sgt.                  AKA_Yankee, Sgt.                  

AKA_Vujaday, Sgt.                      AKA_Nutz, Sgt                             AKA_Offen, Sgt.                    

                                                    AKA_SilverDevil, Sgt.

Squadron Roster

Active pilots: these pilots participate at least monthly in squadron activities.

 

AKA_Agilehunter, 1Lt.

AKA_Arcangel, 1Lt.

AKA_Avatar, 1Lt.

AKA_Baylor,  1Lt.

AKA_Bear, 1Lt.

AKA_Big10, 1Lt.

AKA_BlackSun, 1Lt.

AKA_Blasto, Maj.

AKA_Blazin, 1Lt.

AKA_Brutal, 1Lt.

AKA_Bucky, Col.

AKA_Buto, 1Lt.

AKA_Clutter, Cpt.

AKA_Cuse_Cuse, 1Lt

AKA_DerHuntere, 1Lt.

AKA_DevilDog, 1Lt.

AKA_Duck, 1Lt.

 

 

 


AKA_EagleOne, 1Lt.

AKA_Fireball, 1Lt.

AKA_FiveIron, 1LT

AKA_Foxhound, 1Lt.

AKA_Goshawk, Maj.

AKA_Greywolf, 1Lt.

AKA_Grim, 1Lt.

‚ÄčAKA_Hangten, 1Lt.

AKA_Jericho, 1Lt.

AKA_Jugnut, 1Lt.

AKA_Knutsac, 1Lt.

AKA_MattE, 1Lt.

AKA_Merc, 1Lt.

AKA_MoGas, 1Lt.

AKA_Mountain, 1Lt.

AKA_Rage, 1Lt.

AKA_Ramstein, 1Lt.

AKA_Ravenous, 1Lt